نقشه سایت|

English| نظرات و پیشنهادات
 
ارتباط با ما
 دفتر مرکزی-تهران
مخاطبین تلفن دورنگار پست الکترونیکی
  واحد مدیریت 84208 8845067 md.office@hdsac.net
خدمات مشتریان و واردات 84209139
 3-84209101
84209148 cs.supervisor@hdsac.net
cs.public@hdsac.net
 بازاریابی و صادرات  84209121-84209119 
84209146
84209148 ex.supervisor@hdsac.net
ex.office@hdsac.net
مدیر عامل ---------- 88307999 md@hdsac.net
سرپرست دفتر مدیریت 84209203  88307999 md.office@hdsac.net
دفتر روابط عمومی  84209205  88307999 publicrelation@hdsac.net
 مدیر دفتر فناوری اطلاعات  84209240  84209247 it.mgr@hdsac.net
 رئیس پشتیبانی و توسعه نرم افزار
 84209242  84209247 it.supervisor@hdsac.net
سرپرست شبکه و سخت افزار
 84209245  84209247 it.net.supervisor@hdsac.net
 
 مدیر امور اداری و منابع انسانی 
 84209206  88845067 admin.mgr@hdsac.net
مدیر دفتر حقوقی
 84209221  88845067 legal.supervisor@hdsac.net
 مدیر امور بازرگانی  84209150  88845067 com.mgr@hdsac.net
رئیس واحد خدمات مشتریان
 84209149  88321614 cs.mgr@hdsac.net
 سرپرست واحد خدمات مشتریان
 84209131  88321614 cs.supervisor@hdsac.net
 رئیس واحد صادرات
 84209107  88845067 ex.mgr@hdsac.net
 سرپرست واحد صادرات
 84209146  88845067 ex.supervisor@hdsac.net
 مدیر امور مالی و سرمایه گذاری  84209210  88845067 acct.mgr@hdsac.net
 رئیس واحد حسابداری مشتریان  84209188  84209171 cs.acct1@hdsac.net
   آدرس : تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - نبش کوچه شبنم - پلاک 101
     
 شعبه بندر عباس
سمت تلفن دورنگار پست الکترونیکی
 واحد مدیریت 33425041 76 33425064 76 bm@bnd.hdsac.net
 بازرگانی 33425014 76 33425184 76 com.mgr@bnd.hdsac.net
 تلفن گویا 33425011*12- 33425110 76 ---------- ----------
مدیر شعبه 07633425023 07633425064 bm@bnd.hdsac.net
دفتر مدیر شعبه 07643425041  07633425064 bm.office@bnd.hdsac.net
رئیس واحد بازرگانی  07633425014  07633425064 com.mgr@bnd.hdsac.net
 رئیس واحد عملیات  07633425094  07633425064 ops.mgr@bnd.hdsac.net
 سرپرست واحد خدمات مشتریان
 07633425035  07633425064 do.1@bnd.hdsac.net
سرپرست واحد خطوط کشتیرانی
 07633425035  07633425064 llines.supervisor@bnd.hdsac.net
 
 رئیس واحد کارکنان دریائی
   07633425064 fp.mgr-south@bnd.hdsac.net
    آدرس : ایران - بندر عباس - بلوار امام خمینی ساختمان کشتیرانی هوپاد دریا

 شعبه بندر امام خمینی
سمت تلفن دورنگار پست الکترونیکی
 واحد مدیریت 6152282634 6152224012 bkm.bm@hdsac.net
بازرگانی 6152282636 6152224012 bkm.cont4@hdsac.net
سرپرست بازاریابی و فروش 06152282941  06152282943 bkm.com2@hdsac.net
کارشناس کارکنان دریایی  06152282637  06152282943 bkm.fp2@hdsac.net
  آدرس : بندر امام خمینی - تاسیسات بندری امام خمینی -ساختمان شرکت کشتیرانی هوپاد دریا

 شعبه خرمشهر
سمت تلفن دورنگار پست الکترونیکی
واحد مدیریت  06153527701   Kho.cs6@hdsac.net
بازرگانی 02184209270 06153525764 Kho.com4@hdsac.net
مدیر شعبه 06153511900 06153525764 kho.bm@hdsac.net
سرپرست واحد بازرگانی 06153511901  06153525764 kho.com.mgr@hdsac.net
 آدرس : خرمشهر - بلوار ساحلی - بین اداره بیمه وشهرداری طبقه دوم

 شعبه عسلویه
مخاطبین سمت تلفن دورنگار پست الکترونیکی
 واحد مدیریت ---------- 4-37264701-077 37263358-077 bah.mgr@hdsac.net
 بازرگانی ---------- 4-37264701-077 37263358-077 bah.com2@hdsac.net
 کاپیتان ضیائی مدیر شعبه 07737264701 07737263358 bah.bm@hdsac.net
 آقای الفونه سرپرست واحد بازرگانی 07737264702  07737263358 bah.com1@hdsac.net
  آدرس : بندر عسلویه - فلکه لنج - روبروی بانک کشاورزی -  کوچه بهشتی - ساختمان اول - طبقه دوم

 شعبه بوشهر
سمت تلفن دورنگار پست الکترونیکی
 واحد مدیریت 07733330246 07733330248 bsh.bm@hdsac.net
 بازرگانی 07733336861-2 07733330248 bsh.com.mgr1@hdsac.net
مدیر شعبه 07733330249 07733330248 bsh.bm@hdsac.net
سرپرست واحد بازرگانی 07733333180  07733330248 bsh.com.mgr@hdsac.net
 آدرس : بندر بوشهر  - صلح آباد جنوبی - جنب ترمینال کشتیرانی - ساختمان شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا  

 شعبه چابهار
سمت تلفن دورنگار پست الکترونیکی
  واحد مدیریت 05435312390 5435313748 zbr.bm@hdsac.net
 بازرگانی 5435313747 5435312064 zbr.com2@hdsac.net
مدیر شعبه 05435312064 05435313748 zbr.bm@hdsac.net
سرپرست واحد بازرگانی 05435312064  05435313748 zbr.com@hdsac.net
  آدرس : منطقه آزاد چابهار - مجتمع تجاری صالحیار واحد 311 کشتیرانی هوپاد دریا 

 شعبه مشهد
سمت تلفن دورنگار پست الکترونیکی
واحد مدیریت 05137606390 05137606396 mashhad.bm@hdsac.net
 بازرگانی 05137606393-4 05137606396 mshd.com@hdsac.net
مدیر شعبه 05137606390 05137606396 mshd.bm@hdsac.net
کارشناس واحد بازرگانی 05137606393  05137606396 mshd.com2@hdsac.net
  آدرس : مشهد مقدس-بلوار سجاد-خیابان میلاد-میلاد8-بلوک2-کشتیرانی هوپاددریا
Hoopad Darya Shipping Agency Co.IT office 2008-2009. font-family: Tahoma"> Hoopad Darya Shipping Agency Co.IT office 2008-2009.