اعلامیه ورود کشتی ها
jhlhgjlkkkj'kgfh
sdtik
hi
tres
شعhgfjhgfjhfgdjgfhdjdhfgjdghjب [ih
trih
rihtrjytj
   
  شماره بارنامه :
  شماره کانتینر :
  شعبه :

 
  توضیحات :  
  مشتری گرامی جهت دریافت اعلامیه ورود توجه به نکات زیر لازم و ضروری می باشد :  
            1-شماره بارنامه را بطور کامل و دقیق وارد نمایید.      
            2- یکی از شماره کانتینرهای بارنامه را بصورت xxxx 9999999 وارد نمایید.  
            3- شعبه مورد نظر را انتخاب نمایید.